Archive

26.7.2017 - News

From Science Fiction to Reality

Autonomous vehicles have been a part of science fiction and pop culture for decades, but now they are finally becoming a reality – And you’re invited for the ride. Practically every major car manufacturer, and many new rivals, have announced that they will get autonomous cars to the consumer market within the next three to…

READ MORE >

5.5.2017 - News

Press Release May 8th, 2017

ROBUSTA – etäohjatut automaattibussit osana älykästä liikennettä Autonomiset liikennevälineet tekevät tuloaan, mutta tarvitsevat vielä ihmisten apua pärjätäkseen liikenteessä. Ajoneuvon tielle pysäköity polkupyörä tai tuulen riepottelema muovikassi voivat vielä toistaiseksi osoittautua ylitsepääsemättömäksi esteiksi autonomisten ajoneuvojen itse ratkaistaviksi. Siksi ihmisten apua tarvitaan. ROBUSTA -hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa autonomisten ajoneuvojen nopeampi käyttöönotto osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. Tulevaisuudessa kuskittomat…

READ MORE >